İHS Hukuk Bürosu
Miras ve Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul denilince aklımıza gelen genelde ilk şey hiç şüphesiz konutlardır. Bildiğimiz surette gayrimenkul yalnızca konutlar için kullanılsa da, hukuk alanında gayrimenkul, tüm taşınmazlar için geçerli bir tabirdir. Gayrimenkul Hukuku ise, bu taşınmazlar üzerinde yapılan tüm işlemleri ve ilgili tasarrufları inceleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuku’nun alt başlıkları ise ;

 

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi Davaları),

Tapu İptali ve Tescil Davaları,

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar,

Kamulaştırma Davaları,

Müdahalenin Men’i Davaları,

Ecrimisil Davaları

olarak açıklanabilir. Bir gün elimizde yukarıdaki terimlerle ilgili bir tebligat ulaşırsa buradan ne anlayacağız. Gelin hep birlikte inceleyelim.